fredag 23 mars 2018

Allahs namn: al-FattahDen Öppnande

Han öppnar stängda hjärtan och öppnar dörrar till vägledning, barmhärtighet och försörjning.. Han öppnar upp nya vägar när det känns som att alla vägar är stängda och man inte ser någon lösning.

Vad Han vill skänka människorna av Sin nåd kan ingen undanhålla dem; och vad Han håller tillbaka, kan ingen låta flöda i Hans ställe. Han är den Allsmäktige, den Vise. 
35:2
Denna vecka lär vi oss att kalla på al-Fattah när livet känns svårt.

Jag berättade lite om hur livet var i Mecka och hur muslimerna trakasserades och hur detta ändrades när Omar blev muslim. Omars berättelse är även ett exempel på hur Allah öppnar hjärtan till vägledning. Han var på väg att döda vår ärade rasool men istället underkastade han sig islam.
Berättelsen om Omar ibn Khattab hittar ni här. 
Muslimernas hijrah till Medina är en öppning, när de tog över Mecka är en fath...osv. Historien och våra egna liv visar på många exempel där vi har al-Fattah att tacka.

Tänk på vilken dua vi gör när vi går in i mosken...Vi ber Allah att öppna barmhärtighetens dörrar.

Pyssel:

Ordet fattah betyder öppna så om man säger iftah al-baab betyder det öppna dörren. Miftah är nyckel så då förstår ni säkert kopplingen till dagens pyssel - nyckelringar. För beskrivning av tassel tryck här. Vi använde återvunnet skinn från en skinnjacka men även andra tyger går bra. Till taggen klippte jag ut bitar från ett skärp. Vi stansade orden med stansar från Biltema, slå ganska hårt med hammaren så syns bokstäverna bättre. Vi fyllde i med guldfärg och suddade ut överbliven färg med fingrarna. Till den ljusa taggen fyllde jag i texten med en penna. Trä på taggen på någon kedja och fäst allt på en nyckelring.

Klart! 

Länkar;

En fin text på engelska om al-Fattah med exempel på berättelser som passar.
islam.nu med en kort text om al-Fattah på svenska.
Text på engelska om al-Fattah. 

Omar ibn Khattab

Omar blev muslim sex år efter att Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) blev Profet. Omar var då ungefär tjugosex år gammal. När han blev muslim fanns det inte så många muslimer. Innan Omar blev muslim var muslimerna tvungna att gömma sig, men efter att han hade blivit muslim vågade de visa Islam öppet i Mekka. Hur blev då Omar muslim?
Det finns berättat att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gjorde en du’aa’ innan Omar blev muslim. Denna löd:
”O, Allah, stärk Islam med den som Du älskar mest av dessa två män: Omar ibn al-Khattab eller Abo Jahl ibn Hisham.”
Och:
”O, Allah, stärk Islam med Omar ibn al-Khattab speciellt.”
Anas, som var vän med Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom), berättade att Omar, en dag när han gick ut, bar på ett svärd.
En man från Bani Zuhrah mötte honom och frågade:
”Vart skall du gå, Omar?”
Omar svarade:
”Jag vill döda Muhammed.”
Mannen sa:
”Hur skall du klara dig undan från Bani Hashim och Bani Zuhrah (två stammar som skyddade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom)) efter att ha dödat Muhammed?”
Omar sa:
”Jag kan bara tro att du har konverterat.”
Han sa:
”Ska jag berätta något häpnadsväckande? Din svåger och din syster har blivit muslimer och övergett din religion.”
Omar gick till sin systers hus. En man som hette Khabbab var där, men när han hörde att Omar kom gick han och gömde sig. Omar steg in och sa:
”Vad var det för mumlande med låga röster som jag hörde?”
Innan Omar kom hade de reciterat Surah Ta-ha. De svarade:
”Ingenting, vi pratade bara lite.”
Omar frågade:
”Kanske har ni konverterat?”
Omars svåger svarade honom:
”Omar, tänk om sanningen inte finns i din religion!”
Omar vände sig mot honom och slog till honom hårt. Omars syster knuffade bort Omar från sin man, men då slog Omar till även henne så att hon började blöda.
Systern sa argt:
”Tänk om sanningen inte finns i din religion? Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) är Hans slav och Budbärare.”
Omar var en av dem som kunde läsa. Han sa:
”Ge mig det som ni läste så att jag får läsa det.”
Hans syster svarade honom:
”Du är smutsig, och ingen läser det utan att vara ren, så rena dig – gör wudoo’.
Omar ställde sig och gjorde wudoo´, tog sedan skriften och läste ur Surah Ta-ha tills han kom fram till ayah fjorton:
”Jag är Allah! Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”

När Omar hade läst färdigt sa han:

”Visa mig vägen till Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom).”
När Khabbab hörde detta kom han fram och sa:
”Var glad, Omar! För jag hoppas att du är svaret på den du´a som Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gjorde i torsdagsnatt:
”O, Allah, stärk Islam med Omar ibn al-Khattab eller Ámr ibn Hisham.”
Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) befann sig i den nedre delen av huset som låg vid berget Safa.

Omar gick mot huset. Vid dörren stod Hamzah, Talha och några andra sahaba.
Hamzah sa:

”Detta är Omar. Om Allah vill gott för honom kommer han att bli muslim, men om Allah vill annat kommer vi inte att få så lätt att döda honom.”

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) var inomhus och fick uppenbarelser. Han kom ut då Omar kom och sa till honom:

”Du kommer inte att ge upp, Omar, förrän Allah besöker dig med vanheder och straff, såsom han besökte Walid ibn Mughirah!”

Omar svarade:

”Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Hans slav och Budbärare.”

Efter det ropade muslimerna ”Allahu Akbar!” så högt att det hördes i Mekkas dalar

lördag 17 mars 2018

Ramadan Kalendrar


Älskar återvinning och jeans så det blev en kalender av 3 par jeans. 

mått 61x79 cm fickor ca. 10x12 cm

500kr En ljust blå pepitarutig kalender.
mått; 50x72 fickor ca. 10x10

500kr

Allahs namn: al-Ghafoor och al-Sitteer


Två namn som jag valde att ha tillsammans. 

Den förlåtande

Han döljer våra synder från folket, för om alla visste allt vi gjorde skulle vi inte kunna träffas utan att skämmas. Det finns inget som Han inte kan förlåta så länge vi ber om Hans förlåtelse och håller oss borta från shirk; att dyrka någon annan än Allah. 
”Jag är verkligen förlåtande mot den som ångrar sig, som tror [att Allah är En] och gör goda gärningar utan att sluta.”
[Surah Zumar 53]

Den som döljer
[våra fel och misstag]
Han är Den som döljer misstag som Hans tjänare gör. Han skyddar dem från vanheder fastän Han vet om alla skamliga gärningar som görs. Det är Han som döljer synder och brister när Han vill och för vem Han vill.

Verkligen Allah är den Överseende, den Blyge, den som Döljer. Han älskar ödmjukhet, blygsamhet och skylande. Så när ni ska ta ett bad avskärma er då från folket.
[Abo Dawod, Ahmed]


Denna vecka säger vi staghfirollah och vänder oss till Allah i ånger. Vi döljer våra misstag och fel och andras fel. 

Barn som inte redan hört berättelsen om "Mannen som dödade 99" eller "Mannen som fick paradiset" rekommenderar jag dem. 

Lite ahadith som vi kommer att tala om....

Profeten (frid över honom) sa: Alla Adams barn gör fel och den bästa av dem som gjort fel är den som ångrar sig (gör tawbah)."

Abu Ayyub Khalid bin Zaid (RA) reported: Messenger of Allah (ﷺ) said, “Were you not to commit sins, Allah would create people who would commit sins and ask for forgiveness and He would forgive them”. [Muslim]

The Prophet (ﷺ) said, “Allah, the Exalted, and Glorious said: ‘A slave committed a sin and he said: O Allah, forgive my sin,’ and Allah said: ‘My slave committed a sin and then he realized that he has a Rubb Who forgives the sins and punishes for the sin.’ He then again committed a sin and said: ‘My Rubb, forgive my sin,’ and Allah (SWT) said: ‘My slave committed a sin and then realized that he has a Rubb Who forgives his sin and punishes for the sin.’ He again committed a sin and said: ‘My Rubb, forgive my sin,’ and Allah (SWT) said: ‘My slave has committed a sin and then realized that he has a Rubb Who forgives the sin or takes (him) to account for sin. I have granted forgiveness to my slave. Let him do whatever he likes”. [Al-Bukhari and Muslim]

Allah har gett oss tid att ångra oss innan de hedrade skrivarna (kiraaman kaatibeen - änglarna som antecknar) skriver våra gärningar. Profeten (saas) sa: "Antecknaren på vänstra sidan lyfter sin penna (dvs. väntar med att skriva) i sex timmar (detta kan referera till sex timmar a´ 60 minuter som räknas av astronomer, eller så kan det referera till kortare tidsperioder under dagen eller natten - Lisaan al-Árab) innan han skriver muslimens syndiga gärning. Om han ångrar det och söker Allahs förlåtelse, skrivs gärningen inte ned, annars skrivs den ned som en gärning." (Berättad av al-Tabaraani i al-Kabeer och al-Bayhaqi i Shu'ab al-Eemaan (Trons grenar); klassad hasan av al-Albaani i Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1209).

tisdag 13 mars 2018

Allahs namn: al-LatifDen Gode

Allah är oändligt god mot Sina tjänare och Han har kunskap om allt, till och med våra hemligheter. Han vet hur Han ska vägleda oss till det som hjälper oss och Han gör det med snällhet, kärlek och försiktighet.

”Åh Aisha, Allah är god och Han älskar godhet i allt.” 
[Bukhari 6528]


Denna vecka har vi som mål att göra något snällt varje dag. 

 Den lilla text de får med sig hem på repetitionskorten ger en begränsad information om namnet men jag hoppas att vår diskussion och pysslet de får med sig hem påminner barnen lite mer.. Rekommenderar verkligen länkarna i mina inlägg då det står så mycket mer och utförligare info där. Min tid vid datorn är begränsad dessa dagar så hinner jag inte alltid skrva utförligt och förståeligt här. 

Jag valde att översätta namnet till Den Gode (Kind) då al-Latif är god mot sina troende tjänare då Han vägleder dem till det som gynnar och hjälper dem på sätt som de inte alltid själva är medvetna om. Så det är en godhet som är subtil. Ni vet hur man senare i livet kan se tillbaka och förstå på vilket sätt en händelse gynnat en (genom att komma närmare Allah) men i stunden kunde man inte se det. 

Berättelsen om surah al-Josef är ett perfekt exempel på Allahs namn al-Latif -

Och han anvisade föräldrarna hedersplatsen [vid sin sida]; och de föll alla ned på sina ansikten [för att betyga honom sin vördnad]. Och [Josef] sade: "Fader! Detta är innebörden av min dröm för länge sedan, som min Herre nu har låtit bli verklighet. I Sin godhet befriade Han mig ur fängelset och Han har fört er till mig från öknen, sedan Djävulen hade sått ovänskap mellan mig och mina bröder. Min Herre är outgrundlig [i Sina visa beslut och] i genomförandet av Sin vilja. Han är den Allvetande, den Vise!" 12:100
Pyssel:

Vi gjorde laminerade omslag till vanliga anteckningsböcker. Personligt och hållbart. Du hittar beskrivning här. Ska försöka ta kort på nästa jag gör så ni ser hur jag gjorde.

Varför? Jo för en av meningarna av detta namn är "Den som är underrättad av det dolda" och kombineras i Koranen med Allahs namn al-Khabir - Den Allunderrättade. I en dagbok skriver vi ner våra hemligheter men vi ska veta att Allah är al-Latif vars kunskap inkluderar det hemliga och det dolda.


Länkar:

islamqa med förklaring till fler av Allahs namn
Häfte med Allahs namn
text på engelska om al-Latif
audio (eng) al-Latif lektion 12
audio (arabiska) al-Latif

torsdag 1 mars 2018

Ramadan kalendrar

Provade sy några Ramadan kalendrar...Ramadan närmar sig med stormsteg.

Har länge haft tvivel till det där med kalendrar då det kan likna jul och hade jag bott i ett annat land så hade jag inte haft en sådan. Barnen får islam från samhället där på ett helt annat sätt än här. Men här i Sverige så är hemmet den enda islamiska lilla ön i ett hav av annat som drar barnen bort från dyrkan. Om man kan samla familjen en stund varje dag i Ramadan och lära sig lite tillsammans på ett systematiskt sätt så är det positivt (tycker jag). För den hänger ju liksom framme som en påminnelse. En liten tradition med lektioner och mys en liten stund tillsammans hela familjen...Blev väldigt nöjd med den här - romantisk och gullig med spets, rosa och guld tryck. Ca. 80 x 50 cm. Fickorna är ca. 10 x 10 cm. 500 kr inkl. frakt inom Sverige. (Finns fler och bättre bilder om önskas)


Sydde den för att passa mitt kök men då jag kommit in i syläge och kommer nog sy ett par fler så lägger jag ut denna till försäljning. 55 x 42 cm  så den är som en tavla att ha på väggen. Fickorna är 7 x 7 cm 350 kr.
(Finns fler och bättre bilder om önskas)


Om man vill så ingår laminerade ahadith som finns på bloggen som passar till Ramadan. Repeterar man dem varje år så borde barnen lärt sig det de bör kunna om fastan! Tänkte ha en fråga på ena sidan som passar till hadithen då kan man ha som frågesport och svaret finns i hadithen. Många barn älskar ju att få glänsa lite med sin kunskap. 

Allahs namn: al-Jamil


Den Vackraste

Han har utsmyckat världen med det vackra. Han är vacker i Hans namn, attribut och gärningar. Han är perfekt! I Nästa liv kommer de troendes ansikten lysas upp av glädje när de får se sin Herre.

Allah är Den Vackraste och Han älskar det vackra.
[Muslim]


Allahs namn al-Jamil finns inte i Koranen utan vi finner det i sunnah;

Profeten sa, "Den som har en atomsvikt av stolthet i sitt hjärta kommer inte träda in i Paradiset." En man frågade, "Men om en man tycker om att hans kläder och skor ser bra ut?" Han sa, "Allah är Den vackraste och Han älskar det vackra." Muslim 131
Tänk! Allah är vacker och Han har skapat allt det vackra. Så varje gång du slås av hur vacker skapelsen är så tänk på Allah. Underkasta dig Honom och tacka Honom för allt det vackra Han skapat.

 Det finns något bättre än jannah och det kommer att vara att få se Allah;
Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -de får skåda sin Herre  75:22-23
Intressant tasir på denna ayah här. 

“Verily, you will see your Lord just as you see this moon. So if you are able to avoid missing a prayer before the rising of the sun (Fajr) or before its setting (‘Asr) then do so.”
“When the people of Paradise enter the Paradise, Allah will say, ‘Do you want me to give you anything extra.’ They will say, ‘Haven’t you whitened our faces? Haven’t you entered us into Paradise and saved us from the Fire?’ Then He will remove the veil and they will not be given anything more beloved to them than looking at their Lord, and that will be the extra (Ziyadah).”

Profeten Moses ville se Allah men Allah svarade att, "Du kan inte se Mig." Allah bad Moses se på berget varefter Han visade (Profeten visade en bit av sitt lillfinger) och berget blev till damm. Moses svimmade men efter han vaknade bad han om förlåtelse och sa att han är den första att tro på Allah. SobhanAllah.

När Profeten varit på Isra Miraj frågades han om han såg Allah varpå han svarade, "Det var ljus överallt så hur skulle jag kunna se Honom?"

Allahs hijab är av ljus (noor) och om det togs bort skulle allt brännas upp från ljuset från Allah. Det skulle bränna bort hela skapelsen.


Denna vecka tar vi hand om vårt yttre och det inre eftersom Han älskar det som är vackert. 

Allah älskar att se effekten av Hans välsignelser på Sina slavar. Det är en typ av skönhet som Allah älskar och det är ett sätt att tacka Honom för de gåvor Han ger oss. Allah ger oss yttre skönhet som vi ska använda för att göra oss fina utan att gå till överdrift (tabdir, slöseri) och genom taqwa uppnår man den inre skönheten. Profeten sa, "Allah ser inte till hur ni ser ut på utsidan och era rikedomar utan Han ser till era hjärtan och gärningar." Muslim 1356
SÖNER av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan. Detta är ett budskap från Gud - kanske stämmer det dem till eftertanke. 7:26
  • Bevis för att vi ska ta hand om vårt hår och inte låta det bli tovigt och ovårdat. 
  • Abu Ahwas al-Jashami sa att Profeten såg honom bära gamla trasiga kläder en gång och frågade honom, "Har du rikedomar?" Jag svarade, "Ja." "Vilken typ av rikedomar?" frågade Profeten. "Allah har gett mig kameler och får," svarade jag. Profeten sa då, "Visa då de generösa välsignelser som Allah har gett dig." [Sahih: Related by Ahmad #15323, at-Tirmidhi #1929 and an-Nisa'i #5128]
  • Som muslimsk kvinna visar vi inte vår skönhet för icke mahram män. Vi går ut med hijab. Hur ser en proper hijab ut? Prata lite om "Metoo" vågen och hur den skulle kunna undvikas... 
  • Vi muslimer är noga med vår hygien, vi gör ghusl varje jomo3, använder siwak (tandborste)...
  • Profeten Josef fick hälften av skönhet som tilldelats människorna.
Med barn får man känna av gruppen och se vad som intresserar dem. Jag listar saker som har med ämnet att göra men sen för våra diskussioner oss vidare på sidospår. Vi pratade mycket om vart Allah är då många trodde att Allah är överallt.

Pyssel:

Här kan man göra så många olika saker. Något med håret passar till hadithen med mannen som inte borstat håret. Jag valde dock att göra armband av metalltråd med fina stenar som dekor. Enkelt pyssel med lite material. Mät upp tråd så många varv du vill ha sedan vira tråden över de andra så du får en fin "knut". Trä på pärlor och snurra metallen på andra sidan. Gör så många snurror och stenar du vill tills du är nöjd.

Länkar:

En audio (sv) om Profeten Moses och när han bad om att få se Allah.
Allahs namn al-Jamil audio (eng) lektion 9
Paradisets folk blir vackrare av att se Allah bevis. 
Allah är Den vackraste och älskar det vackra.  Fin text på engelska..
Text på engelska om al-Jamilonsdag 21 februari 2018

Kort med Allahs namn

Vill även du lära dig Allahs namn? Nu kan du ladda ner och skriva ner de namn jag har samlat än så länge dvs. namnen Allah - al-Azeez. Vill du hellre ha word fil är det bara säga till. Det är meningen att man skriver ut på båda sidorna och kan då använda korten för att träna tillsammans på namnen som "flashcards"/frågesport.

Här hittar ni pdf filen.

Hittade ett häfte med Allahs namn med kort beskrivning på engelska. Finns här. 

Ge gåvor och ni kommer att älska varandra...
Jag har en ny grupp flickor som jag träffar ibland med dessa planerar jag andra pyssel och lektioner än Allahs namn. Jag ville så gärna göra små gåvor med dem och tänkte passa på att gå igenom lite om vad islam säger om presenter. Jag samlade lite ahadith om gåvor på ett papper som vi läser tillsammans (de brukar älska att träna på att läsa) och pratar lite om varje hadith så att alla förstår vad de betyder. Som ni ser så förenklar jag haditherna för att underlätta språkmässigt för yngre barn. 

När man pratar om presenter kan man passa på att ta upp födelsedagar, kristna högtider osv och påminna barnen om att vi är muslimer och begränsar inte våra gåvor till särskilda tider utan det är uppmuntrat att vi ger varandra gåvor så ofta man vill/kan. :) OBS! Som förälder måste man tänka på att inte vara orättvis mot sina barn. Får ett barn en gåva så ska de andra också få det. Något som ytterligare visar på att vi muslimer inte ska fira födelsedag! 

Två berättelser om gåvor som jag hittade om ni har andra förslag tipsa mig gärna.... 

Profeten Muhammad fick inte ta emot allmosor (sadaqa) men gåvor kunde han ta emot. Detta var något som utmärkte honom som profet. När Salman al-Farsi mötte honom för första gången var det just i denna fråga som han testade om Profeten Muhammad var en äkta profet. 

....Under många år tjänade Salman al-Farsi den kristna kyrkan och träffade många präster och biskopar som lärde honom det de visste. Det var under dessa år han fick höra talas om den Profet som skulle dyka upp i Arabien. Det var den Profet som Gud skrev om i Bibeln. Där stod det att han skulle vara en ärlig man som aldrig använde folkets allmosor till sig själv men däremot tog han emot gåvor.

På sin resa till Arabien blev han lurad och såldes som slav till en judisk man från Medina. Det var så Salman blev slav i Medina. Staden med palmträd stod framför hans ögon precis som de kristna beskrivit platsen som den sista Profeten skulle bo i. Nu väntade en tid av hårt jobb som slav.En dag när Salman var uppe i ett dadelträd och jobbade åt sin ägare fick han höra att en man som kallade sig Profet var på väg från Medina. Samma kväll tog han med sig några dadlar och gick för att se om han var den Sista Profeten.
”Jag har hört att ni är en rättfärdig man. Du och dina kompanjoner ser ut att behöva dessa dadlar bättre än mig. Ni får dem i allmosa av mig”, sa Salman. Profeten Muhammad lät de andra äta men åt inga dadlar själv.

Nästa dag var Salman tillbaka med nya dadlar. ”Du åt inte från min allmosa igår men det här är en gåva till dig. Varsågod”, sa han varefter Profeten åt dadlarna tillsammans med sina kompanjoner. Salman visste att mannen han satt med var det Sändebud Allah berättat om i Bibeln. Det var en ärlig mans ansikte han hade framför sig som inte tog från folkets allmosor. Den dagen blev Salman muslim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En berättelse som visar på Ansars enorma generositet var den när Sa´d bin Rabiáh fördes samman med Abdur Rahamn bin ’Awf. Han öppnade sitt hem och mannen från Mecka som lämnat sina ägodelar kvar. Sa´d sa, ”Min broder! Jag är den rikaste av Medinas befolkning. Jag har två fruktträdgårdar och två fruar. Du får välja vilken av de två trädgårdarna du vill och jag ska flytta bort från den. Den av mina två fruar som behagar dig mest ska jag skilja mig ifrån för din skull.”

Abdur Rahman svarade honom, ”Må Allah välsigna dig och din familj och dina rikedomar, men visa mig bara vart marknaden ligger." 
På torget började han att göra affärer med det lilla han hade. Han köpte och sålde varor tills han hade tillräckligt för att gifta sig. När Profeten fick syn på honom en dag hade han det gula pulvret på sig, som kvinnorna från Medina använde som smink, Profeten frågade, 
- Mahyam, åh Abdur Rahman! (Ett ord med yemenitiskt ursprung vilket användes vid en angenäm överraskning.)
- Jag har gift mig, svarade Abdur Rahman.
- Vad gav du din fru i mahr (bröllopsgåva)? frågade Profeten.
- Vikten av en dadelkärna i guld, svarade Abdur Rahman.
 Ordna en waleema (bröllopsfest) om så bara med ett enda får. Må Allah välsigna dig i dina rikedomar, avslutade Profeten.

Abdur Rahmans framgångar växte och hans handel och inkomst ökade markant, han brukade säga att ”om jag så vänder en sten förväntar jag mig att finna guld eller silver därunder.” 


Finaste paketen av toarullar. Använd washitejp för att göra en girlang med flaggor.Pyssel: 

Det blir paket av toarullar igen som vi fyller med fina hårdekorer. För om jag var flicka skulle jag älska att få en tyllrosett som present. Lite tyll, fina dekorstenar, band, limpistol, glitter och annat fint är allt som behövs för dessa söta kreationer. De är väldigt enkla att göra om du själv vill prova hittar ni länk nedan på lite olika beskrivningar. Jag hittar ofta på egna sätt en de som finns.  Fantasi kommer ni långt med också. Vill ni veta hur jag gjort är det bara att fråga. Det är inte alls svårt för barn i skolåldern att klara av det själva. 


Länkar:

En stencil med ahadith om gåvor.
Tyllrosett här och här